Ο ρόλος της όρασης στον αθλητισμό

Η επίτευξη κορυφαίων αποτελεσμάτων στον αθλητισμό σχετίζεται, χωρίς αμφιβολία, με ένα υψηλό επίπεδο γνωστικής αντίληψης, κινητικότητας και φυσικών ικανοτήτων. Σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, ο αθλητικός κόσμος θέτει εξαιρετικά αυστηρές απαιτήσεις για τη λειτουργία του οπτικού συστήματος. Η καλή όραση απαιτεί οπτικές και αντιληπτικές ικανότητες, που περιλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών στον εγκέφαλο μέσω των οφθαλμών. Ο εγκέφαλος ερμηνεύει αυτές τις πληροφορίες και ξεκινά με τις κατάλληλες ενέργειες. Η αίσθηση της όρασης συγκεντρώνει έως και 80% όλων των ανθρώπινων αισθητηριακών πληροφοριών, γι’αυτό οι ερευνητές θεωρούν όλο και περισσότερο τη σημασία της οπτικής αντίληψης ως παράγοντα που επηρεάζει την απόδοση των αθλητών στον αθλητισμό.

Η οπτική αντίληψη είναι η ικανότητα αναγνώρισης και ερμηνείας οπτικών ερεθισμάτων στο πλαίσιο προηγούμενων εμπειριών, αν και είναι μια διαδικασία δημιουργίας, παρά επαναδημιουργίας. Είναι ένα στοιχείο σχεδόν όλων των ανθρώπινων ενεργειών και αξιολογείται μέσω του χρόνου αντίδρασης σε ένα ερέθισμα που εμφανίζεται στο κεντρικό ή περιφερειακό οπτικό πεδίο.

Όσον αφορά το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, όντας ένα δυναμικό άθλημα, οι οπτικές πληροφορίες προέρχονται από τη θέση της μπάλας και του παίκτη. Η καλή οπτική ποιότητα εικόνας, ο συντονισμός της οφθαλμοκινητικότητας, καθώς και η διόφθαλμη και προσαρμοστική λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία σε παιχνίδια με μπάλα. Επιπλέον η απόδοση ενός παίκτη εξαρτάται από τις γνωστικές του ικανότητες και τους χρόνους αντίδρασης του στον οπτικοκινητικό συντονισμό.

 

Απόσπασμα από το άρθρο “The Last Blink”: Ο ρόλος της όρασης στον αθλητισμό του Γιάννη Ψάλτη.